PHYTORx Whitening & Brightening Face Wash - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Face Wash - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Face Wash - Lotus Professional
On sale

Regular price
₹ 371.00
Regular price
₹ 495.00
Sale price
₹ 371.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g
PHYTORx Whitening & Brightening Serum - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Serum - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Serum - Lotus Professional
On sale
Sold out

Regular price
₹ 559.00
Regular price
₹ 745.00
Sale price
₹ 559.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 30ml
PHYTORx Daily Deep Cleansing Face Wash - Lotus Professional
PHYTORx Daily Deep Cleansing Face Wash - Lotus Professional
PHYTORx Daily Deep Cleansing Face Wash - Lotus Professional
On sale

Regular price
₹ 296.00
Regular price
₹ 395.00
Sale price
₹ 296.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Face Wash - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Face Wash - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Face Wash - Lotus Professional
On sale

Regular price
₹ 356.00
Regular price
₹ 475.00
Sale price
₹ 356.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g
PHYTORx Intensive Repair Anti-Ageing Serum - Lotus Professional
PHYTORx Intensive Repair Anti-Ageing Serum - Lotus Professional
PHYTORx Intensive Repair Anti-Ageing Serum - Lotus Professional
On sale
Sold out

Regular price
₹ 524.00
Regular price
₹ 699.00
Sale price
₹ 524.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 30ml
PHYTORx Smooth Skin Antiaging Face Wash - Lotus Professional
PHYTORx Smooth Skin Antiaging Face Wash - Lotus Professional
PHYTORx Smooth Skin Antiaging Face Wash - Lotus Professional
On sale
Sold out

Regular price
₹ 349.00
Regular price
₹ 465.00
Sale price
₹ 349.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g
PHYTORx Nourishing Creme Facewash - Lotus Professional
PHYTORx Nourishing Creme Facewash - Lotus Professional
PHYTORx Nourishing Creme Facewash - Lotus Professional
On sale
Sold out

Regular price
₹ 296.00
Regular price
₹ 395.00
Sale price
₹ 296.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g
dermoSpa Bulgarian Rose Glow & Brightening Enhancing Face Wash - Lotus Professional
dermoSpa Bulgarian Rose Glow & Brightening Enhancing Face Wash - Lotus Professional
dermoSpa Bulgarian Rose Glow & Brightening Enhancing Face Wash - Lotus Professional
On sale

Regular price
₹ 356.00
Regular price
₹ 475.00
Sale price
₹ 356.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g
dermoSpa Brazillan Sprinkle Of Youth Face Wash - Lotus Professional
On sale

Regular price
₹ 394.00
Regular price
₹ 525.00
Sale price
₹ 394.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g

Sort