PHYTORx Whitening & Brightening Creme SPF 25 | Pa+++ - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Creme SPF 25 | Pa+++ - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Creme SPF 25 | Pa+++ - Lotus Professional

Regular price
₹ 595.00
Regular price
₹ 595.00
Sale price
₹ 595.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50g
PHYTORx Whitening & Brightening Face Wash - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Face Wash - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Face Wash - Lotus Professional

Regular price
₹ 445.00
Regular price
₹ 445.00
Sale price
₹ 445.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g
PHYTORx Whitening And Brightening Gel Creme 50Gm - Lotus Professional
PHYTORx Whitening And Brightening Gel Creme 50Gm - Lotus Professional
PHYTORx Whitening And Brightening Gel Creme 50Gm - Lotus Professional

Regular price
₹ 595.00
Regular price
Sale price
₹ 595.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50g
PHYTORx Whitening Brightening Night Creme - Lotus Professional
PHYTORx Whitening Brightening Night Creme - Lotus Professional
PHYTORx Whitening Brightening Night Creme - Lotus Professional

Regular price
₹ 645.00
Regular price
₹ 645.00
Sale price
₹ 645.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50g
PHYTORx Whitening & Brightening Serum - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Serum - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Serum - Lotus Professional

Regular price
₹ 675.00
Regular price
₹ 675.00
Sale price
₹ 675.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 30ml
PHYTORx Whitening Uv Screen Mattegel Sun Block SPF 60 - Lotus Professional
PHYTORx Whitening Uv Screen Mattegel Sun Block SPF 60 - Lotus Professional
PHYTORx Whitening Uv Screen Mattegel Sun Block SPF 60 - Lotus Professional

Regular price
₹ 695.00
Regular price
₹ 695.00
Sale price
₹ 695.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 75g
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Face Wash - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Face Wash - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Face Wash - Lotus Professional

Regular price
₹ 475.00
Regular price
₹ 475.00
Sale price
₹ 475.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Illuminating Crème with SPF 20 - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Illuminating Crème with SPF 20 - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Illuminating Crème with SPF 20 - Lotus Professional

Regular price
₹ 895.00
Regular price
₹ 895.00
Sale price
₹ 895.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50g
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Nourishing Night Crème - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Nourishing Night Crème - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Nourishing Night Crème - Lotus Professional

Regular price
₹ 945.00
Regular price
₹ 945.00
Sale price
₹ 945.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50g

Sort