PHYTORx Whitening & Brightening Creme SPF 25 | Pa+++ - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Creme SPF 25 | Pa+++ - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Creme SPF 25 | Pa+++ - Lotus Professional

Regular price
₹ 745.00
Regular price
₹ 745.00
Sale price
₹ 745.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50g
PHYTORx Whitening & Brightening Face Wash - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Face Wash - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Face Wash - Lotus Professional

Regular price
₹ 495.00
Regular price
₹ 495.00
Sale price
₹ 495.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g
PHYTORx Whitening And Brightening Gel Creme 50Gm - Lotus Professional
PHYTORx Whitening And Brightening Gel Creme 50Gm - Lotus Professional
PHYTORx Whitening And Brightening Gel Creme 50Gm - Lotus Professional

Regular price
₹ 675.00
Regular price
₹ 675.00
Sale price
₹ 675.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50g
PHYTORx Whitening Brightening Night Creme - Lotus Professional
PHYTORx Whitening Brightening Night Creme - Lotus Professional
PHYTORx Whitening Brightening Night Creme - Lotus Professional

Regular price
₹ 785.00
Regular price
₹ 785.00
Sale price
₹ 785.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50g
PHYTORx Whitening & Brightening Serum - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Serum - Lotus Professional
PHYTORx Whitening & Brightening Serum - Lotus Professional

Regular price
₹ 745.00
Regular price
₹ 745.00
Sale price
₹ 745.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 30ml
PHYTORx Whitening Uv Screen Mattegel Sun Block SPF 60 - Lotus Professional
PHYTORx Whitening Uv Screen Mattegel Sun Block SPF 60 - Lotus Professional
PHYTORx Whitening Uv Screen Mattegel Sun Block SPF 60 - Lotus Professional

Regular price
₹ 775.00
Regular price
₹ 775.00
Sale price
₹ 775.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 75g
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Face Wash - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Face Wash - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Face Wash - Lotus Professional
Sold out

Regular price
₹ 475.00
Regular price
₹ 475.00
Sale price
₹ 475.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 80g
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Illuminating Crème with SPF 20 - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Illuminating Crème with SPF 20 - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Illuminating Crème with SPF 20 - Lotus Professional

Regular price
₹ 995.00
Regular price
₹ 995.00
Sale price
₹ 995.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50g
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Nourishing Night Crème - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Nourishing Night Crème - Lotus Professional
dermoSpa Japanese Sakura Skin Whitening Nourishing Night Crème - Lotus Professional

Regular price
₹ 985.00
Regular price
₹ 985.00
Sale price
₹ 985.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50g
PHYTORx Whitening And Brightening Nourishing Moisturiser - Lotus Professional
Sold out

Regular price
₹ 625.00
Regular price
₹ 625.00
Sale price
₹ 625.00
Unit price
per 

Incl. all Taxes.

Net Qty:

  • 50ml

Sort